sedymentować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Współzależność głównych typów skał i ich ogniw przejściowych Omówione zasadnicze typy s. są ze sobą ściśle powiązane wskutek zazębiania się procesów warunkujących ich powstawanie; uzewnętrznia się to nie tylko w istnieniu pośrednich typów skalnych, ale również w istnieniu zamkniętego cyklu obiegowego. S. osadowe powstają ze zwietrzeliny wszystkich s., w tym i starszych s. osadowych. Jeżeli sedymentuje materiał wulkaniczny nie będący zwietrzeliną (np. popiół wulkaniczny), tworzą się s. zwane piroklastycznymi (aglomeraty, tufy, tufity); stanowią one ogniwo przejściowe od s. magmowych do osadowych. Metamorfizmowi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.