sefardyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teraz chodziło o uzyskanie praw obywatelskich. I oto niebawem, podczas dyskusji w Konstytuancie nad prawem wyborczem, uchwalono dn. 28.1.1790. 373 przeciw 225 emancypację Żydów hiszpańskich i portugalskich t. j. sefardyjskich. Opozycja, jak widać z wyniku głosowania, dość silna, nie dopuściła do udzielenia praw Żydom alzackim, t. j. aszkenazyjskim. Lecz ci ostatni nie ustawali w zabiegach, oddziaływali na Zgromadzenie przy pomocy gwardji narodowej i sekcyj komuny paryskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.