segetalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Działalność człowieka obejmuje też tereny nie związane bezpośrednio z uprawami, jak przydroża, przychacia, przypłocia, podwórza, rowy itd.; stanowią one siedliska roślin —► ruderalnych, które przenosząc się do upraw mogą się stać ch., podobnie jak zdziczałe rośliny upraw¬ ne, np. wyka siewna. Gatunków ch. jest b. dużo; stwierdzono ich ok. 640 — tylko ch. segetalnych i roślin ruderalnych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.