segmentalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PIERŚCIENICE, Annelida, typ zwierząt obejmujący ok. 7000 gatunków; dł.od kilku mm do 2m; p.zamieszkują na całym świecie morza, wody słodkie (b. nieliczne osiadłe, najczęściej formy denne), wilgotną glebę. Ciało p. składa się z pierścieni, segmentów, widocznych zewnętrznie i w budowie wewn. ; wtórna —*■ jama ciała (celoma), również podzielona segmentalnie, zajmuje przestrzeń między ścianą ciała a jelitem i jest wyścielona mezodcrmą; układ krwionośny zamknięty; przewód pokarmowy zróżnicowany na odcinki (jama gębowa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.