seksualnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w tym wypadku role jakby się odwróciły. Aryjczycy par excellence i chrześcijanie bardzo religijni wytworzyli obcą niejako kastę plutokracji wśród marnotrawnych, gnuśnych, kłótliwych, wojowniczych, nieoględnych a seksualnie rozbujałych turków-semitów. Każdy pasza gubernjalny musiał mieć swego raję ormjanina dostawcę mamony; 80 rajów Ottomańskiego Cesarstwa utworzyło rodzaj rządu w rządzie, utajoną korporacją bankierów wierzycieli, trzymających wszystko w rękach a z czasem wcale twardo wyzyskujących uprzywilejowaną sytuację, skutkiem czego coraz mocniej znienawidzonych wśród zwyrodniałych semitów turków. Reakcja, jaka powoli wzbudziła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.