seksuologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Narodów. Z niej to najwyraźniej wiodą początek — przez analogię do mniejszości narodowych — terminy „mniejszości seksualne”, „ochrona mniejszości seksualnych”, pierwszy raz, zdaje mi się, użyte na ostatnim kongresie seksuologicznym. Określenie to dość ściśle wyraża istotę rzeczy: „mniejszość”. I nigdy zaiste żadna mniejszość nie była tak uciskana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boy-Żeleński, Tadeusz 1956-1975. Pisma. T. 1-28, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.