selekcyjno-semantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samego). Dlatego też niektórzy autorzy24 postulują badanie walencji jak gdyby na trzech poziomach: 1) strukturalnym (liczba pozycji, ich charakter obligatoryjny bądź fakultatywny); 2) kategorialnym („zawartość” morfologiczna pozycji); 3) selekcyjno-semantycznym (klasy znaczeniowe wyrazów zajmujących poszczególne pozycje)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.