semiotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 606). Semiotyzm zanurza się w aktywizmie, aktywizm w technologizmie, ekonomizmie i teorii walki klas (teorii socjopolitycznej). Kierunek tego zanurzenia wskazuje, że chodzi w tym zabiegu o rozpoznanie wszechzwiązku zjawisk (co jest, jeśli tak wolno powiedzieć, dążeniem bezkierunkowym), a także (i to jest dążenie ukierunkowane) o dotarcie do sił motorycznych (K 622), które —jak się w tej koncepcji kultury zakłada — są zewnętrzne. Dążenie do rozpoznawania wszechzwiązku, który jest inef...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.