semioza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ny jest gł. jako twórca oryginalnej koncepcji —*■ semiotyki ; poglądy jego kształtowały się pod wpływem rodzimego —*■ pragmatyzmu, a także —*■ neopozytywizmu; semiotyka w jego ujęciu obejmuje syntaktyczny, semantyczny i pragmatyczny aspekt procesu —*• semiozy, wchłaniając — jako teoria nadrzędna — składnię logiczną (syntaksę), —► semantykę i pragmatykę języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.