semitologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) RENAN [roną] Ernest, ur. 27 II 1823 w Trćguier (Bretania), zm. 2 X 1892 w Paryżu, franc, historyk, filolog i filozof, przedstawiciel humanistycznego —» sceptycyzmu rozwijanego na gruncie filozofii pozytywistycznej. Porzuciwszy studia teologiczne w seminarium duchownym, poświęcił się pracy nauk. w dziedzinie filologii orientalnej (gł. semitologii), historii religii (zwłaszcza chrześcijaństwa) oraz filozofii kultury ; od 1862 prof...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.