senliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chmurzyć a Słów Lir 173; Słów ZC 9,119; — L cyt. z Rybińskiego (1619); mocarka Słów Ag 9,173; Słów KD 4,84 i in.; Słów Lir 1,311; — por. Przyb I 3,30; L cyt. z A. i J. Kochanowskich z kwalifikatorem ‘poetyzm’; pogonny ‘gończy’ Słów KD 4,139 i in.; Słów L 12,330; — L cyt. z Wadowskiego (1699); senliwy, senliwie ‘senny i przen.’ Zal P 1,28 i in. (ogółem 14 x); — L cyt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.