sentencjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 90 Z. Topolińską, Mechanizmy nominalizacji w języku polskim, Studia gramatyczne I, Wrocław 1977, s. 175; tejże, O pojęciach nominalizacja i sentencjalizacja i ich przydatności w opisie języka, Z polskich studiów slawistycznych, Seria V, Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 437—446...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Rachwałowa, Maria 1986. Słownictwo tekstów naukowych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.