sentymentalno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pole), dla natury (J. Thomson), doznań pozarozumowych i uczuć (m.in. melancholijna „poezja grobów” E. 	Younga). Na przełomie XVIII i XIX w. rozkwitła sentymentalno-dydaktyczna powieść kobieca (F. Burney, M. Edgcworth). osiągająca wyżyny prawdziwego artyzmu w twórczości J. Austen. Bezpośrednie przejście do okresu romantyzmu stanowiła poezja G. Crabbe’a, W. Cowpera, a przede wszystkim — R. Burnsa (najwybitniejszy liryk szkoc., łączący przywiązanie do lud...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo