sentymentalno-filantropijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na plan pierwszy w twórczości Bukowieckiej wysuwa się problematyka moralna, kształcenie osobowośfci, walka o „prawa serca”. Najbardziej typowa od tej strony jest powieść Jak się dusza budziła w Józiu (1900), którą współczesna krytyka pedagogiczna zbyt pochopnie zestawiała z Sercem Amicisa. Powieść ta nie nadaje się dziś do wznowienia: materiał obyczajowy jest w niej ubogi, dominuje ton sentymentalno-filantropijny, poziom literacki słaby. To samo da się powiedzieć o innych powieściach pisarki, choć w swoim czasie odegrały one pewną rolę wychowawczo-społeczną, przede wszystkim z racji zainteresowania się autorki dzieckiem ze środowiska robotniczego, jako bohaterem w pewnym stopniu samodzielnym, a nie stanowiącym tylko obiektu dobroczynnej działalności ze strony warstw uprzywilejowanych. Bohatera takiego znajdziemy w powieściach:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Markiewicz, Henryk 1986. Literatura pozytywizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte