separatystycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrosłe z nowożytnego handlu i przemysłu Królestwa, jest ono przez to samo przykute ekonomicznie do Rosji, ale konkurencja z wielkim przemysłem, wymiana handlowa z Rosją czynią je w jednej warstwie usposobionym separatystycznie, gdy odczuwa konkurencję towarów rosyjskich, przywożonych do Polski, albo zostaje mimochodem zrujnowane przez wielki przemysł, rozwijający się dzięki wywozowi do Rosji, a w drugiej warstwie pogodzonym z Rosją, o ile samo produkuje lub sprzedaje dla Rosji albo pośrednio korzysta ze stosunku ekonomicznego Królestwa do cesarstwa. Jest więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Warski, Adolf 1958. Wybór pism i przemówień. T. 1-2,
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.