serbsko-łużycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Związki językowe między grupą lechicką a serbsko-łużycką Dla uzupełnienia obrazu stosunków pokrewieństwa między plemionami słowiańskimi na obszarach między Sudetami a Bałtykiem należy jeszcze rozpatrzyć związki językowe, jakie zachodziły w średniowieczu między narzeczami lechickimi a gwarami, które łączymy zwykle pod nazwę serbsko-łużyckich. Nazwa ta, jako termin zbiorowy, wywołuje do pewnego stopnia fałszywe wyobrażenie o dawnych stosunkach: trzeba bowiem pamiętać, że termin Łużyce w dzisiejszym tego słowa znaczeniu powstał dopiero w XV w. Przedtem Łużycą die Lausitz) nazywano tylko obecną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.