serializacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w drodze np. przesunięć linii melodycznej w czasie, nakładania na siebie takich przesunięć, wykonywania nagrania w kierunku wstecznym, posługiwania się mikrointerwałami (ćwierćtony i mniejsze), tworzenia nowych barw dźwiękowych przez syntezę wybranych tonów prostych itd.; w posługiwaniu się tymi możliwościami kompozytorzy często stosują technikę serializacji (—► seria). Wzbudzone elektrycznie modele dźwiękowe, przedstawione przez akustyka niem. Wernera MeyerEpplera 1951 na Międzynar. Kursach Wakacyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.