serializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do czolöwki nowatoröw Sredniego pokolenia nalezq L. Berio, B. Maderna (w 1955 zalozyli Studio di Fonologia Musicale muzyki elektronicznej w Mediolanie) i L. Nono. Grupa ta wyszla z kr?gu Kursöw Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadcie, reprezentuje serializm integralny, oparty na serii wysokoSci, podstawowym rytmie i serii barw (—► seria). W latach szeSödziesi^tych nastqpil rozpad jednolitego dotqd kierunku; indywidualny, poetycki styl Beria ewoluuje w kierunku rozluznienia rygoröw formalnych, post?powa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.