serializowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tawy; muzyka seryjna, opierająca się na materiale s., może zawierać więcej lub mniej niż 12 dźwięków (w przypadku 12 dźwięków mamy do czynienia z dodekafonią); muzyka serialna, w której kompozytor wyzyskuje możliwości serializowania nie tylko różnych wysokości dźwiękowych, ale i takich współczynników, jak rytm, dynamika, barwa, artykulacja lub wszystkich łącznie, co nazywa się także totalną organizacją materiału dźwiękowego; w rozwoju muzyki serialnej doniosłą rolę odegrali: A. Webem, P. Boulez, K. Stock...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.