serialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) liczba indukcyjna 43, 44, 117, 193, kardynalna 85, 116 i nast., 142, największa 200, naturalna 9 i nast., 36, nieindukcyjna 132, 187, nieskończona 116 i nast., niewymierna 100, 108, przemnażalna 191, refleksywna 120, 187, relacyjna 84, 85, 141, rzeczywista 100, 108, 111, 127, serialna 86, skończona 33 i nast., zespolona 111 i nast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Russell, Bertrand 1958. Wstęp do filozofii matematyki, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.