seriozny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3 Choroba oczu Orzeszkowej pociągnęła za sobą długotrwałe leczenie u znakomitego okulisty wileńskiego, dra Zenona Cywińskiego (1832—1904). Wg późniejszych relacji miała to być katarakta (miękka?). List dra Cywińskiego do Orzeszkowej z 2 V 1879 r. mówi o jakimś nawrocie kataralnego zapalenia powiek, w czym już „nic serioznego" nie ma. Zaleca jednak okulista ograniczenie czytania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1954b. Listy zebrane. T. 1, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.