serotoninowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niona ; s. wykazuje silne i specyficzne działanie farmakodynamiczne na tkankę nerwową i niektóre mięśnie gładkie (powoduje skurcz mięśni gładkich macicy, żo* łądka, jelit, naczyń krwionośnych, pęcherza), a także spełnia bliżej nie zr.aną funkcję w układzie nerwowym, zwłastcza w procesach psychicznych. D.W. Woolley wysunął (1953-54) tzw. serotoninową hipotezę chorób psych.: nadmiar s. w mózgu powoduje schizofrenię, a niedobór s. — stany depresyjne. S. występuje dość powszechnie, gł. w świecie zwierzęcym; u zwierząt wyższych najwięcej s. znajduje się w śluzówce jelit, śledzionie, płytkach krwi, a także w układzie nerwowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.