serwicyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Udziały te wzrosły najznaczniej w takich działach, jak: gospodarka komunalna i mieszkaniowa (z 2% w 1950 do 3,6% w 1969), oświata, nauka, kultura i sztuka (odpowiednio — z 5,2% do 7,6%), ochrona zdrowia, opieka społ. i kultura fiz. (z 2,9% do 4,6%). Wszystko to św iadczy, że P. weszła do grupy krajów o postępującym procesie serwicyzacji...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.