serwiiizm    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 książką Stanisława Tarnowskiego Z doświadczeń i rozmyślańU1, autorka doszła do wniosku, iż Żeromski transponował na opowiadania o powstaniu styczniowym swoje krakowskie doświadczenia społeczne z lat dziewięćdziesiątych. W tym ujęciu opowiadanie Rozdziobią nas kruki, wrony... stało się przede wszystkim rozprawą pisarza ze stańczykowską reakcją, z ugodą i serwiiizmem wobec władz zaborczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1988. Trwałe przymierza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.