sfigmopletysmograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SFIGMOPLETYSMOGRAFIA [grj, metoda badania zaburzeń w krążeniu obwodowym na podstawie wykresu zmian objętości przedramienia, podudzia bądź całej kończyny, wykonanego równocześnie z wykresem krzywej tętna, przez specjalny aparat z urządzeniem elektronicznym — sfigmopletysmograf; przyrost i spadek objętości badanego odcinka kończyny, występujące przy skurczu i rozkurczu tętnic, pozwalają na dokładne obliczenie objętości krwi przepływającej w jednostce czasu; przepływ ten jest inny przy pełnej drożności naczyń, a inny przy zmianach miażdżycowych lub w zarostowym zapaleniu tętnic (choroba Buergera), bądź też w zakrzepowym zapaleniu żył kończyny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.