siatkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odzyskanych: 1) zasady szacowania i wyceny mienia przemysłowego, 2) udział rzeczoznawców zaprzysiężonych Izby P. H. w szacowaniu tego mienia, 3) siatkowanie przedsiębiorstw a akcja uwłaszczeniowa, 4) kredyty na spłatę mienia przemysłowego, 5) uporządkowanie tytułów posiadania przedsiębiorstw przemysłowcyh na Dolnym Śląsku, 6) zasady umów dzierżawnych, 7) problem uwłaszczenia dotychczasowych dzierżawców, 8) uaktywnienie gospodarcze powiatów zachodnich i północnych województwa wrocławskiego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.