siedmiotlenek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowodór H2S wskazują na ujemną dwu wartościowość. Biegunowość ujemna występuje teraz coraz to wyraźniej, a gdy wkońcu przejdziemy do siódmej kolumny — do rodziny chlorowców — przekonywujemy się, że najpospolitsze ich związki są te, w których z całą oczywistością występuje ujemna jednowartościowość, jak w chlorowodorze HG1. Tem niemniej pierwiastki te tworzą również związki, wskazujące na dodatnią siedmiowartościowość, jak np. siedmiotlenek chloru C1207 i siedmiotlenek manganu Mn207. Te nader nietrwałe związki posiadają pochodne znacznie donioślejsze, jak nadchloran potasu KC104 (silny materjał wybuchowy) i nadmanganian potasu KMn04 (silny środek odkażający)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.