siedmiowyrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. 	W zakresie słownictwa stojącego na pograniczu życia religijnego i świeckiego warto tu przypomnieć uporządkowanie przez arcybiskupa Metodego nazw dni tygodnia. Poświęciłem temu zagadnieniu osobną publikację2, tu pokrótce przypomnę rzeczy najistotniejsze. Zamknął bowiem arcybiskup Metody w tej niewielkiej, siedmiowyrazowej grupce wyrazów pierwiastki Wschodu i Zachodu, a mianowicie bałkańską kalkę greckiego wyrażenia ńjcpaicroę Tjpipa — słów. nedelja i karyncką kalkę stwn. mittawecha (może goc. midja wiko) — sreda; dopuścił bałkański i karyncki warinat ‘soboty’: ^sębota — sobota; wprowadził elementy nowe, przede wszystkim ‘poniedziałek’, a następnie własny, oryginalny sposób liczenia dni tygodnia. Wzorował się tu na nomen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łapicz, Czesław (red.) 1994. Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych [...], Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.