sielankowo-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Boża czeladka to jakby autorska polemika z własnymi dziełami, tj. z Komediantami i z Chorobami wieku. Na zarzut krytyki, że generalizuje i jednostronnie przedstawia w złym tylko świetle bogatą szlachtę i arystokrację, odpowiada pisarz sielankowo-utopijną historią 0 magnackiej rodzinie chorążego Jamunta, który wraz z żoną i gronem rezydentów żyje w patriarchalnej wspólnocie z drobną szlachtą i z chłopami. Zwraca uwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Danek, Wincenty 1973. Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.