sikawka-beczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Musieliśmy się ścieśnić. Miejsca zajmowane przez poszczególne rodziny nie były niczym przegrodzone. Rano leżący obok mnie mężczyzna wykrzykuje: „Ale mnie tyż Pani całą noc trykała tyłkiem”. Tego rodzaju niewybredny humor nie mógł jednak w tej sytuacji obrażać. Warunki takiego koczowania były opłakane; szczególnie mocno dawał się we znaki brak wody. Mężczyźni jeździli po wodę poza obręb obozu staroświecką sikawką-beczką...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dyliński, Ryszard, Flejsierowicz, Marian, Kubiak, Stanisław (wyb. i oprac.) 1974. Wysiedlenie i poniewierka 1939 - 1945. Wspomnienia Polaków wy­sied­lo­nych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich „wcielonych” do Rzeszy, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.