sikhizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gorii pojęciowych. Jedną z zasadniczych cech charakterystycznych tradycji indyjskiej jest jej różnorodność. Dziedzictwo indyjskie stanowi mieszaninę myśli i doświadczeń hinduizmu, islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu, dżainizmu, sikhizmu i wielu innych religijnych i niereligijnych systemów. Od niepamiętnych czasów przez subkontynent indyjski przepływało wiele ras i religii i wszystkie zostały doskonale zasymilowane, ale wszystkie także zachowały do pewnego stopnia swoją tożsamość. Modni, zeuropeizowani męż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.