sinopąsowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A twarz miał aż sinopąsową, wargi mu latały, jak wT febrze, wreszcie wyrzekł: — Ten, co mi zabrał krowę, dobrze będzie krwią rzygał z pyska, a ja mu jeszcze kopa, bez przerwy kopa, dopóki całkiem nie zdechnie. A ty... Żebym ani słowa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Morton, Józef 1980. Całopalenie. Powieść, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.