sintoizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drzeworyty ukijoe — sztuka „przemijającego życia” ... 253 Ludowy teatr kabuki 264 Teatr lalek dzioruri i dramaturg Cikamatsu 269 Matsuo Basio, mistrz formy poetyckiej 276 Powieści „przemijającego życia" 281 Powieści satyryczne 284 Moralizatorskie powieści Bakina 288 Prądy ideowe, które przygotowywały upadek feudalizmu 290 Nauka antykonfucjańska 294 Odrodzenie sintoizmu 295 Studiowanie nauk europejskich 296Trudności gospodarki feudalnej 299 Sytuacja chłopów i bunty chłopskie 306 Ekspansja kolonialna na Dalekim Wschodzie 314 Kolonizacja Hokkaido 319 Rozkład feudalnej struktury społecznej u schyłku epoki Tokugawa . . 321...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hilska, Vlasta 1957. Dzieje i kultura narodu japońskiego. Krótki zarys, tłum. S. Gawłowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.