skład-garderoba

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Około 465 p.n.e. wzniesiono w tym teatrze podłużny budynek (skenó) dostawiony stycznie do pełnego okręgu orchestry, po przeciwległej stronie niż widownia (theatron). Jest dziś przedmiotem dyskusji, czy był to tylko skład-garderoba, czy też od początku budowla celowo zmieniająca uformowanie miejsca akcji. Orchestra pozostała bowiem odtąd miejscem wystąpień chóru, a gra wyodrębniających się z niego aktorów przeniosła się tuż przed skene. Rozbudowa i różnicowanie wyglądu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.