składniowo-przyczynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Często stara się jawniej uwypuklić powiązania wewnętrzne wypowiedzi k, by nawet szkielet jej budowy, dobitniej zaznaczony, stawał się jednym ze xlków wzmagających sugestywność sentencji. Nieraz służy temu silniejsze dkreślenie paralelicznęj równoległości obu wersetów dystychu, jak (...) Rusztowaniu, gdzie składniowo-przyczynowy związek członów wzmocnio• dodatkowo analogią rysunku rytmiczno-intonacyjnej linii wersetów9...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1986. Wybór poezyj. T. 1-2, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.