składniowo-słownikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale i opis składniowo-słownikowy czasownika MDLIĆ musiałby wyglądać inaczej. Trzeba by było zapisać, że dopuszcza on jedynie podmiot zerowy. W ten sposób przyszłoby uznać połączenie formy osobowej (tak!) czasownika MDLIĆ, a właściwie każdego quasi-czasownika, z podmiotemmianownikiem za idiom — jest tu bowiem ograniczenie łączliwości do listy (zresztą jednoelementowej). Powołujemy też w ten sposób do istnienia le...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.