składniowo-semantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 9‘ Dopatrywanie się w tym procesie tylko oddziaływania wzoru schematu rosyjskiego nie wyjaśnia tempa stabilizacji nowego związku. Warto zwrócić uwagę na to, że analogiczne przesunięcie, dokonywające się również pod wpływem konstrukcji rosyjskiej — współdziałać czemu — zostało zahamowane. Decydującą rolę w stabilizacji związku współczuć komu odegrała — jak się wydaje — analogia składniowo-semantyczna, mianowicie oddziaływanie wzoru łączliwości wyrazów sprzyjać, pomagać, ufać komu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo