składniowo-syntaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugi główny krąg tematyczny referatów wygłoszonych na konferencji dotyczy zagadnień składniowo-syntaktycznych. Henryk Wróbel (Katowice) w referacie pt. „Związki morfologii, semantyki i składni w prefiksacji polskich czasowników” starał się dać odpowiedź na pytanie czemu prefiksacja służy i jak jej wyniki funkcjonują w języku. Wyodrębnia on trzy podstawowe funkcje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo