składownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W takiej sytuacji dawał eksporter złomu spedytorowi wyładowującemu w Gdyni generalne pełnomocnictwo na wystawienie (w jego imieniu i na jego blankietach) faktur na przybyły do Gdyni złom, aby spedytor mógł dokonać szczegółowej deklaracji. Było to zgodne z przepisami, tak cywilnymi, jak karnymi, obowiązującymi w Polsce i w ogóle na całym świecie. Żaden kodeks nie zakazywał wystawiania faktur przez upoważnionego spedytora lub składownika. Na tym polega przecież do dziś w ustroju kapitalistycznym tzw. handel komisowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kasprowicz, Bolesław 1965. Byłem juniorem, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.