skalkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zarówno przekład właściwy (dosłowny, literalny), jak i różne warianty interpretacji translatorskiej (ekwiwalentyzacja, adaptacja) czy wreszcie prosty wybór z synonimicznych zasobów języka polskiego daje, jak się okazuje w przypadku omawianych tłumaczeń, możliwość (przynajmniej w parze języków sobie bliskich) skalkowania warstwy fonicznej tekstu poetyckiego (zarówno instrumentacji głoskowej, jak i schematu rytmicznego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łazarczyk, Bohdan 1979. Sztuka translatorska Juliana Tuwima. Przekłady z poezji rosyjskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.