skinnerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Uczenie się a nauczanie. Dla skinnerowskiej teorii uczenia się, która leży u podstaw nauczania programowanego i której reprezentantem jest Deterline, najważniejszą cechą nauczania jest fakt, że ma ona na celu wywołanie procesu uczenia się...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.