sklepiczarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowane poprzez linie bojowe Francuzom i Anglikom. Mieli jakiś tajny sposób komunikowania się, — jakąś podziemną szpiegowską drogę, która wymykała się czujności niemieckiej policji militarnej i kontr-wywiadu. Każdy mieszkaniec miasta Lille brał udział w tej niebezpiecznej grze — pomimo, iż groziła mu ona śmiercią. Każda sklepiczarka; każda kobieta, w której domu zakwaterowane były niemieckie wojska; każda prostytutka, która pozwalała Niemcom na miłość — to byli potencjalni szpiegowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gibbs, Philip 1946. Czerwona Rzeka, przeł. B. Kopelówna, Warszawa : S. Cukrowski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.