skleroproteina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chondrocyty wytwarzają substancję międzykomórkową t.ch., złożoną z protein, kwasu chondroitynosiarkowego (które częściowo łączą się dając chondromukoid, ( charakterystyczny dla t.ch.) oraz ze Skleroprotein; w młodej t.ch. mają kszałt gwiaździsty i łączą się ze sobą wypustkami; po wytworzeniu substancji międzykomór- I kowej, rozdzielającej je, przybierają kształt owalny, wypełniając jamkę chrzęstną. Wyróżnia się trzy rodzaje t.ch.: chrząstka sprężysta, zawierająca dużo włókien sprężystych (małżowina ucha); chrząstka włóknista,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.