skleroskopowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chnię mat. znormalizowanego wgłębnika (me¬ tody Brinella, Vickersa i Rockwella), bądź też na »dynamicznym zjawisku sprężystego odbicia bijaka opadającego na powierzchnię mat. z określonej wysokości (metoda Shore’a, metoda skleroskopowa). Na podstawie doświadczeń można ustalić wzajemne zależności między wskaźnikami twardości ustalonymi różnymi metodami badania. Zależności te ustalane dla różnych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.