sklerotom

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ryc. 153. Różnicowanie się somitów i sklerotomów, wg Hamiltona. 1 — somit, 2 — wędrowanie komórek sklerotomu, 3 — dermatom, 4 — miotom, 5 — tętnica międzysegmentarna, 6 — nerw segmentarny, 7 — struna grzbietowa, 8 — jama somitu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.