skonfiskowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Daniłło Stanisław Felicjan (1847—1897), lekarz-neurolog i filantrop, urodził się 17 X w Archangielsku. Ojciec jego Nikodem, ożeniony z Greczynką Elizą z Ałtabów, został zesłany za działalność patriotyczną do Archangielska po skonfiskowaniu mu majątku ziemskiego w powiecie rosieńskim. D. po ukończeniu gimnazjum w r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.