skonsonantyzować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nagłosowe o- pozostaje jako o w polszczyźnie literackiej, ulega labializacji o różnej, ale bliżej nie zbadanej sile natężenia — w dialektach polskich, poprzedzane bywa — niekonsekwentnie — przez skonsonantyzowany wynik tej labializacji w wielkorosyjskim (vośem' obok ostryj), podobnie w czeskim (vo—zamiast o — wprawdzie nie usankcjonowane przez pismo, ale pospolite w wymowie np. praskiej), wela...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.