skoordynować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale jeślibyśmy prjfojęli z Rzewuskim cały stan wędrujących poetów dworskich, to zaznaczone powyżej sprzeczności w siódmej pieśni Wojny chocimskiej moglibyśmy położyć na karb kilku różnych źródeł poetyckich Potockiego, który, starając się, jak Homer, jak najwięcej z poprzedników przejąć do swej epopei, niezawsze umiał obce fragmenty skoordynować i zharmonizować ze swym nowym planem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sinko, Tadeusz 1923. Echa klasyczne w literaturze polskiej, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.