skorzyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czuciem językowym. Przygniatająca bowiem większość użyć badanego czasownika w przeszłości nie zawiera w sobie pojęcia celu rozumianego jako: 'X robi coś jakoś po to, by Y-owi było dobrze'; porównaj np. absurdalność eksplikowania wg powyższego wzoru następującego zdania: żółw nie dba na muchy, w swoj ej zawarty skorzynie PotWoj XIIv-XIIIr —^ żółw dba na muchy ^ żółw postępuje względem much w określony sposób w tym celu, aby muchom było dobrze. Sens tego zdania oddawałaby raczej eksplikacja: żółw dba na muchy żółw zwraca uwagę na muchy i postępuje względem nich w określony sposób w tym celu, aby JEMU SAMEMU było dobrze’, co symbolicznie można zapisać jako: 'X robi coś jakoś względem Y-a po to, by X-owi było dobrze'! Różnica zasadnicza. I takie użycia są dla wcześniejszych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.