skrócanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) każdej formie. Lenistwo odnosi się nie tylko do pracy ręcznej czy umysłowej, ale wiąże się również ze sprawą postępu w dziedzinie duchowej. Sprawia ono, że człowiek staje się opieszałym w życiu religijnym, że skłonny jest do skrócania modlitw 109...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sheen, Fulton J. 1956. Sursum corda, przeł. W. Pisarczyk, Londyn : Veritas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.